Założenie spółki z o.o. przez Internet w ciągu 24h („Spółka 24”)

  Nowelizacja ustawy Kodeks spółek handlowych, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. umożliwiła złożenie elektronicznego wniosku o rejestrację spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Elementami koniecznymi do rejestracji spółki z o. o. w nowym trybie są: Wniosek rejestrowy, Umowa spółki z o.o. – utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki z o.o., który jest udostępniany w systemie teleinformatycznym. […]